Tämän eu-päätöksen pitäisi nyt myös edellyttää sitä että esim. Ruotsi ja Suomi korottaisivat kehitysmaille annettavaa budgettiaan huomattavasti...kumpikin valtio on vähentänyt kehitysapuaan...jos eu aikoo pitää tuon uuden linjan, silloin on myös Ruotsin ja Suomen alettava ajattelemaan eritavalla...etenkin Ruotsin on katsottava omaan napaansa.

Tusk: EU korrigerar flyktingpolitiken

Detta enades toppmötet om

En miljard euro, motsvarande 9,3 miljarder kronor till FN:s livsmedelsprogram och andra hjälporganisationer.

Ökat stöd till dels länder i närområdet som Turkiet och Libanon, dels länderna på västra Balkan och de EU-länder som tar emot de största flyktingströmmarna.

Stärka EU:s yttre gränser med mer personal och resurser.

Sätta upp mottagningscenter där flyktingarna ankommer. Dessa ska registrera och göra en bedömning om flyktingarnas skyddsbehov. De ska även övervaka omflyttningen av flyktingar till andra länder och återvändande av personer som inte har asylskäl. Senast november ska detta vara fungerande.

http://www.europaportalen.se/2015/09/eu-korrigerar-flyktingpolitiken

Informal meeting of EU heads of state or government on migration, 23 September 2015 - statement
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+meeting+of+EU+heads+of+state+or+government+
on+migration%2c+23+September+2015+-+statement+