Hit kommer fler flyktingar än till hela EU – och alla är välkomna
EU:s medlemsstater har på nåder lovat att ta emot 160 000 flyktingar. Det är lika många som Uganda tagit emot varje år de senaste 50 åren. Och nästan alla får jobb.
39 procent av flyktingarna i Uganda är anställda.
60 procent av flyktingarna i Uganda är egenföretagare.
Bara 1 procent av flyktingarna i Uganda är arbetslösa.

http://www.expressen.se/geo/hit-kommer-fler-flyktingar-an-till-hela-eu--och-alla-ar-valkomna/