Ruotsalaiset on nyt enemmän pakolais ystävällisiä kuin aikaisemmin...
44% haluaa enemmän pakolaisia
33% ei enempää eikä vähempä
6% ei tiedä
30% vähemmän

Flyktingvänliga svenskar ökar

SEPTEMBER
• Betydligt fler än idag 21 % + Något fler än i dag 23 % = 44 procent (+18)
• Varken fler eller färre än i dag = 20 procent (- 13 %)
• Vet ej/ej svar = 6 procent (+1 %)
• Något färre än i dag 14 % + Betydligt färre än i dag 16 % = 30 procent (-6 %)
 
FEBRUARI
• Betydligt fler 17 % + Något fler än i dag 9 % = 26 procent
• Varken fler eller färre än idag = 33 procent
• Vet ej/ej svar = 5 procent
• Något färre än i dag 16 % + Betydligt färre än i dag 20 % = 36 procent
 
SÅ GJORDES UNDERSÖKNINGEN
• Fråga: Anser du att Sverige bör ta emot fler elelr färre flyktingar än i dag.
• Mätinstitut: Ipsos
• Beställare: DN
• Mätperiod: 9-20 september
• Tillfrågade: 1 229 personer
• Metod: Ett representativt urval svenskar över 18 år har tillfrågats per telefon

http://www.expressen.se/nyheter/flyktingvanliga-svenskar-okar/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-forandring-fler-vill-se-okat-flyktingmottagande/

http://www.pressreader.com/sweden/expressen/20150927/281672548750181/TextView