EU-parlamentet backar upp flyktingkvoter
Vid en extrainsatt omröstning gav EU-parlamenterikerna sitt stöd till att fördela 120 000 flyktingar till medlemsländerna.
370 av ledamöterna röstade utan några förändringar för EU-kommissionens förslag att fördela 120 000 flyktingar som ankommit Ungern, Italien eller Grekland mellan övriga medlemsländer. 134 röstade mot det och 52 avstod från att rösta.
Men för att EU-kommissionens förslag ska bli verklighet måste medlemsländernas enas, vilket de misslyckades med i början av veckan. På tisdag i nästa vecka gör migrations- och inrikesministrarna ett nytt försök.
Sedan tidigare har EU-parlamentet och medlemsländerna godkänt att 40 000 flyktingar ska fördelas mellan medlemsländerna. 

http://www.europaportalen.se/2015/09/eu-parlamentet-backar-upp-flyktingkvoter