EU uppges överge tvingande kvoter
Fakta:
 Flyktingkrisens möten
I förra veckan lade EU-kommissionen fram sitt senaste förslag om fördelning mellan medlemsländerna av ytterligare 120 000 asylsökande från Irak, Syrien och Eritrea som nyligen anlänt till Ungern, Italien och Grekland. Förslaget är en del av en större plan som även omfattar att fördelningssystemet görs permanent, i händelse av liknande kriser.
I måndags höll EU:s migrationsministrar ett extrainsatt möte där en majoritet var för fördelningen. Ett eventuellt beslut sköts dock fram till i oktober, bland annat på grund av kraftigt motstånd från Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Lettland och Rumänien.
Klockan 10 på torsdagen röstar EU-parlamentet om kommissionens förslag.
På måndag samlas migrationsministrarna igen för att åter studera frågan. Flera länder vill dessutom se ett extrainsatt toppmöte för stats- och regeringscheferna nästa vecka.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article21428415.ab