Sverige beviljade under 2014 flest asylansökningar i EU i förhållande till befolkningsmängden.
http://www.europaportalen.se/2015/04/sverige-gav-flest-flyktingar-asyl