Nya rasisminstitutet alltför styrt av politiska agendan”
Forskningsinstitut invigs i dag. Den nationella satsningen på rasismforskning håller för låg kvalitet, och inriktningen på våldsbejakande extremism är djupt problematisk. Vi vill inte legitimera det nya Segerstedtinstitutets verksamhet som den nu formulerats. Därför avböjer vi att närvara vid invigningen, skriver 18 Göteborgsbaserade forskare.
Vi vill till sist understryka att finns gedigna förslag på olika åtgärder och på ett förändringsarbete som genomsyrar hela samhället och dess institutioner. Dessa förslag formulerades i utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 2004–2006, särskilt i slutbetänkandet (SOU 2006:79).

http://www.dn.se/debatt/nya-rasisminstitutet-alltfor-styrt-av-politiska-agendan/

(SOU 2006:79)
http://data.riksdagen.se/fil/7680D110-49CD-48F9-806E-AC03225DF5E5

http://www.forte.se/upload/dokument/Remissvar/2007/Integrationens%20svarta%20bok.pdf