Tappava väkivalta vaikuttaa alenevan jonkun verran...

Dödligt våld
Konstaterade fall av dödligt våld, därav dödligt våld mot man eller kvinna¹, 2005–2014. (Anmälda fall av dödligt våld där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken).
Fakta
87 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2014. Det är samma antal som 2013.
Offret var i 71 procent av fallen en man och i 29 procent av fallen en kvinna (2014).
I närmare en tredjedel (32%) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2014 användes skjutvapen, vilket är en något högre andel än 2013 (30%).
63 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2014 anmäldes i något av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/mord-och-drap.html

Dödligt våld
Med dödligt våld menas mord, dråp och dödsmisshandel.
- Varje år polisanmäls 200–250 fall av dödligt våld, men det är en siffra som inte visar verkligheten. En stor andel av polisanmälningarna om dödligt våld är i stället till exempel självmord, olyckor eller alkohol- eller narkotikaförgiftning. Den främsta orsaken till att sådana fall finns med bland polisanmälningarna är att polisen vid anmälningstillfället haft en misstanke om att brotten skulle kunna vara mord eller dråp, men att det sedan visar sig att ingen brottslig handling begåtts.
Färre fall av dödligt våld
- 87 fall av dödligt våld i Sverige konstaterades 2014. Det är samma antal som året innan.
- Det dödliga våldet har minskat sedan 1990-talet. Under perioden 1990–2000 kom i genomsnitt 100 fall av dödligt våld årligen till rättsväsendets kännedom. Motsvarande siffra för de senaste tio åren (2005–2014) är 87 fall. De senaste fem åren har det i genomsnitt varit 83 fall av dödligt våld per år.
- Två av tre offer för dödligt våld är män. 65 procent av fallen skedde i något av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

http://www.brottsrummet.se/sv/dodligt-vald