Grekisk flyktingkris "en skam för EU"
50 000 flyktingar i juli
FN uppger att Grekland har tagit emot 124 000 flyktingar hittills under 2015, varav 50 000 anlände endast under juli månad. Greklands premiärminister Alexis Tsipras har också uppmärksammat flyktingkrisen och kallar det för en "kris i krisen". Han hänvisar då till den pågående ekonomiska krisen som har slagit hårt mot Grekland.
I juli sade Greklands parlament till slut ja till reformförslaget som långivarna krävt och som ska hjälpa att stabilisera Greklands ekonomi. Bland annat innehåller förslaget reformer av rättssystemet och en grekisk bankakut. Efter beskedet demonstrerade 10 000 människor utanför det grekiska parlamentet.
I september kommer det grekiska regeringspartiet Syriza att hålla en extrainsatt kongress med målet att komma överens om regeringens fortsatta strategi och att bevara enigheten i partiet.

http://www.expressen.se/nyheter/grekisk-flyktingkris-en-skam-for-eu/