Drygt hälften, 51 procent, av de tillfrågade säger sig ha en positiv syn på invandring från andra EU-länder medan en majoritet, 56 procent ser negativt på invandring från länder utanför EU.
- Sverige har den mest positiva synen på invandring både från andra EU-länder och från andra länder.
- EU-borna är delade när det gäller huruvida invandrare bidrar till deras hemländer, 46 procent anser att de gör det medan 44 procent anser att de inte bidrar. En överväldigande majoritet, 85 procent, av de tillfrågade EU-borna anser att det bör göras mer för att bekämpa olaglig invandring.

http://www.europaportalen.se/2015/07/viktigaste-eu-fragan-invandring