sd. nämndemän...valamiehet...useimmiten antaa fällande lausunnon silloin kun on kysymyksessä arabialaisen nimen omaava henkilö...arabialaisen nimen ollessa kysymyksessä, sd-valamiehet fäller 17% useimmin kuin muulloin...rasistista.

Personer med arabisktklingande namn fälls oftare i domstol om en sverigedemokrat agerar nämndeman, detta visar en undersökningen från Handelshögskolan vid Göeborgs universitet.
- I en undersökning från Göteborgs universitet har man undersökt hur partitillhörighet påverkar nämndemän att rösta på ett visst sätt i domstolarna. Resultatet visar att sverigedemokratiska nämndemän väljer oftare att fälla personer med arabiskt-klingande namn medan fällande domar där en kvinna är offret ökar om en vänsterpartist är nämndeman. I fallet med vänsterpartisternas röstande ökade sannolikheten för fällande domar med hela 14 procent. Fällande domar mot personer med arabisktklingande namn ökade hela 17 procent om en sverigedemokrat agerade nämndeman.
- Undersökningen genomfördes under åren 2009-2012.

http://altid.se/sd-namndeman-faller-oftare-personer-med-arabisktklingande-namn/