Laajalle levinnyt naisiin kohdistuva väkivaltaa EU-maissa
Kolmasosa kaikista naisista Euroopassa on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa jossain vaiheessa...15-ikäisen jälkeen...osoittaa ainutlaatuinen EU-raportti...EU perusoikeusvirasto (FRA), Wienissä on haastatellut 42000 naista 28 EU-maissa heidän kokemastaan ​​väkivallasta kotona ja töissä...Heitä kysyttiin myös vainosta, seksuaalista häirintää ja väkivaltaa lapsuudessa...33 prosenttia ilmoitti, että he joskus jälkeen 15-vuotiaana...olivat seksuaalisen tai fyysisen väkivallan uhreja...Tämä vastaa noin 62 miljoonaa naista EU: ssa raportin mukaan.
Tanskassa kaikkein eniten, toiselle sijalle tulee Suomi ja Ruotsi kolmanneksi...siis väkivallan uhreiksi joutuneita naisia.

Utbrett våld mot kvinnor i EU-länder
En tredjedel av alla kvinnor i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång sedan de var 15 år, visar en unik EU-rapport. EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i Wien har intervjuat 42 000 kvinnor i 28 EU-länder om deras erfarenheter av våld i hemmet och på arbetet. De tillfrågades också om förföljelse, sexuella trakasserier och våld i barndomen. Undersökningen som presenterades på onsdagen är den första i sitt slag. 33 procent uppgav att de någon gång efter 15 års ålder blivit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld. Det motsvarar ungefär 62 miljoner kvinnor i EU, enligt rapporten.
Fakta
Procent av tillfrågade kvinnor som har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, sedan de var 15 år.
Danmark   52
Finland    47
Sverige        46
Nederländerna45
Storbritannien 44
Frankrike    44
Lettland    39
Luxemburg    38
Belgien         36
Tyskland    35
Slovakien    34
EU-genomsnitt 33
Estland     33
Tjeckien    32
Litauen    31
Rumänien    30
Ungern    28
Bulgarien    28
Italien        27
Irland        26
Grekland    25
Portugal    24
Cypern    22
Malta         22
Slovenien    22
Spanien    22
Kroatien    21
Österrike     20
Polen        19

http://www.europaportalen.se/2014/03/utbrett-vald-mot-kvinnor-i-eu-lander

eu-rapporten
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_en_0.pdf