Kaleva: Koulutustaso heijastelee maahanmuuttoasenteita.
Matalasti koulutetut suhtautuvat keskimääräistä torjuvammin humanitääriseen maahanmuuttoon, selviää oululaisen Kalevan teettämästä kyselystä.  
- Penseimmin humanitääriseen maahanmuuttoon suhtautuivat ihmiset, joiden koulutustaso oli perus- tai kansakoulu tai ammattikoulutus. Näistä ryhmistä lähes kaksi viidestä kannatti pakolaiskiintiöiden pienentämistä.  
- Keskimääräistä suopeammin maahanmuuttoon suhtautuivat yliopiston käyneet ihmiset. Myös toisen asteen kouluna lukion käyneiden näkemykset poikkesivat selvästi suopeampaan suuntaan ammattikoulutetuista.  
- Vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n äänestäjistä lähes puolet kannatti pakolaiskiintiöiden suurentamista. Perussuomalaista puolestaan lähes kaksi kolmesta halusi pienentää niitä.  
- Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten tuhatta ihmistä kesä-heinäkuun vaihteessa.  

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kaleva-koulutustaso-heijastelee-maahanmuuttoasenteita/5212372