Moni ruotsalainen...kuten suomalaisetkin...sanoo...että Ruotsissa on huono integrationspolitik...mutta uuden tutkimuksen mukaan Ruotsi on parhain :)

Rapport: Sverige bäst på integrationspolitik
Den svenska integrationspolitiken får kritik på hemmaplan – men en ny studie visar att den ligger i topp i Europa. – Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, säger Thomas Huddleston, forskaren bakom rapporten.
Sverige är bäst i Europa på integrationspolitik, enligt den nya integrationsrapporten Migrant Integration Policy Index (MIPEX) som släpps i dag.
Enligt undersökningen ligger Sverige i topp inom nästan alla statistiskt jämförda områden, däribland diskriminering, arbetsmarknad och familjeåterförening.
– Ambitionsnivån i Sverige är mycket hög, det är anledningen, säger Thomas Huddleston, huvudansvarig forskare för Mipex-studien.
Studien granskar de lagar och regler som gäller för invandrare i 38 länder, däribland samtliga EU-medlemmar.
Enligt Mipex-studien är Sveriges befolkning bland de mest positivt inställda till invandrare, där drygt 80 procent anser att de ska ha samma rättigheter som svenska medborgare och att invandring är berikande både kulturellt och ekonomiskt.
Mipex-index

Migrant Integration Policy Index undersöker integrationspolitiken i 38 länder. Förutom samtliga EU-länder ingår även Australien, Kanada, Island, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Turkiet och USA.
Totalt används 167 indikatorer inom åtta olika områden för att jämföra integrationspolitiken länderna emellan, MIPEX kom ut för första gången 2004, och har uppdaterats fyra gånger.

Studien finansieras av EU:s integrationsfond, EU-kommissionen och International Organization for Migration.

http://www.svd.se/sveriges-integrationspolitik-bast-i-europa

http://mipex.eu/what-is-mipex