1. Den statsministerkandidat som representerar största partikonstellationen släpps fram vid en omröstning i riksdagen om talmannens förslag. Det sker genom att övriga partier som står bakom överenskommelsen lägger ned sina röster.

Här har Socialdemokraterna lovat något de inte lovade före valet, nämligen att släppa fram en borgerlig regering om alliansparterna är större än de rödgröna.

2. En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget. Om det finns en risk för att förslaget skulle falla avstår övriga partier som står bakom överenskommelsen från att delta i omröstningen.

De borgerliga har ändrat sig från i höstas när de röstade på sin budget, trots att de visste att Sverigedemokraterna också skulle ställa sig bakom deras budgetförslag.

3. Utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lovar att inte upprepa fjolårets beslut i riksdagen att i efterhand riva upp en inkomstskattesänkning för högre inkomster efter att budgeten beslutats i sin helhet.

4. Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal: försvar och säkerhet, pensioner och energi.

De borgerliga har släppt in Miljöpartiet i de blocköverskridande samtalen i pensionsgruppen. Dock är MP inte del av pensionsgruppen, utan deltar bara med så länge partiet sitter i regeringen.

Decemberöverenskommelsen tillämpas första gången när regeringen lägger fram vårpropositionen i april 2015.

http://www.dn.se/nyheter/politik/sa-fungerar-decemberoverenskommelsen/