Mnä en ole koskaan kokenut rasismia tai syrjintää sen takia, että olen syntyjäni suomalainen...ehkä se johtunee siitä, kun olen ruotsalstunut hyvin...mutta silti tunnen olevani suomalainen edelleenkin, etenkin kun Suomessa olen syntynyt...Miten nykyajan ruotsinsuomalainen tuntee tämän asian...johtuu paljon itsestä ja omasta käyttäytymisestä...enimmäkeen ainakin..

Suomenkielisiin Ruotsissa kohdistunutta rotututkimusta ei ole huomioitu lähes ollenkaan. Ei, vaikka tutkimuksen seurauksista ovat saanet kärsiä myös nykypäivän ruotsinsuomalaiset. Tätä mieltä on rasismin tutkija Tobias Hübinette.
"Vaikuttaa edelleen"
Tobias Hübinetin mielestä suomenkielisiin kohdistunutta Ruotsin rotututkimusta on huomioitu liian vähän: sitä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä siitä ole puhuttu avoimmesti. Silti se Hübinetin mielestä vaikuttaa pinnan alla edelleen.
– Vaikka ruotsinsuomalaisia ei enää pidetä muina kuin valkoisina eurooppalaisina, sekä ruotsalaisilla että ruotsinsuomalaisilla on syvälle juurtuneita käsityksiä toisistaan. Uskon näiden käsitysten edelleen vaikuttavan siihen, miten koemme toisemme. Molemmille ryhmille tekisi hyvää tietää siitä perinnöstä, mitä rotuteoriat ovat tuoneet mukanaan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6158868

"Fördomar mot finnar har sin grund i rasforskningen"
De fördomar som den stora vågen av finländska arbetskraftsinvandrare mötte under andra hälften av 1900-talet, har sina rötter i rasforskningen om finnar. Det hävdar forskaren Tobias Hübinette.
Enligt Tobias Hübinette har man alltså uppmärksammat rasforskningen som de finsktalande grupperna utsattes för, för lite. Hübinette tror att denna historia fortfarande sätter sina spår, under ytan.
– Även om inte sverigefinnar idag ses som något annat än vita européer, finns det djupare föreställningar kvar både bland majoritetssvenskar och sverigefinnarna själva som påverkar hur man ser på varandra. Jag tror att båda sidorna i den här historian skulle tjäna på att veta mer om det arv som rastänkandet har fört vidare!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6159229