Näin Sipilän hallitus leikkaa
Hallitus ottaa:
** Tuleva hallitus kaavailee koulutukseen lähes 600 miljoonan euron säästöjä. Suurin osa säästöistä keskittyy II asteelle. Lisäksi tulee esimerkiksi yliopistojen indeksijäädytyksiä ja leikkauksia opintotukeen. Opintotuesta säästetään 70 miljoonaa.
** Tupakkaveroa korotetaan.
** Jäteveroa korotetaan.
** Asuntolainojen korkovähennysoikeus pienenee niin, että vähennyskelpoinen osuus on vuoteen 2019 mennessä 25 prosenttia.
** Rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille asetetaan vuotuinen vero. Hallitusohjelmassa ei kerrota veron määrää tai muita yksityiskohtia.
** Kiinteistöverojen ylä- ja alarajoja korotetaan ”maltillisesti”.
** Työn vastaanottovelvollisuutta pyritään tiukentamaan. Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta leikataan 200 miljoonaa.
** Vuorotteluvapaan ehtoja tiukennetaan, ja mahdollisesti lopetetaan kokonaan, jos ”hallituksen ja työelämän osapuolten toimet työpanoksen lisäämiseksi eivät osoitatudu riittäväksi”.
** Viiden viikon ja sitä pidempiin vuosilomiin sisällytetään kuuden päivän omavastuun sairastumisesta.
** Kehitysapua leikataan.
** EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille määrätään lukukausimaksut.
** Subjektiivinen päivähoito-oikeus puolipäiväiseksi, jos toinen vanhempi vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai kotihoidotuella.
** Subjektiivinen päivähoito-oikeus puolipäiväiseksi myös, jos toinen vanhempi työttömänä. Tämä ei ehdoton.
** Perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen myönnettävistä valtionavuista luovutaan.
** Laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotipalveluista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksut nousevat. Lääkekorvauksiin 150 miljoonan säästöt.
** Rikesakko kaksinkertaistuu, nousee 115 eurosta 230 euroon. Myös alin päiväsakkomäärä myös kaksinkertaistetaan 6 eurosta 12 euroon.
** Valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan tulee takaisin tulorajat

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1432659182714.html