Maahanmuuttaja? Ulkomaalainen? Siirtolainen? Pakolainen? Turvapaikanhakija? -

** Pakolainen: ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Myös sotaa tai yleistä väkivaltaa pakenevat ovat pakolaisia, jos he eivät voi turvallisesti palata kotimaahansa. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty pakolaisstatus. - ** Kiintiöpakolainen: henkilö, jolla on YK:n pakolaisaiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen asema ja hän saapuu maahan valtion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa. Suomen valtio määrittää pakolaiskiintiön vuosittain. Kiintiöpakolaiset tulevat usein pakolaisleireiltä. Turvapaikanhakija: henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Hän saa luvan jäädä Suomeen, jos hän tarvitsee kansainvälistä suojelua tai suojaa inhimillisten syiden vuoksi. - -- * ** Turvapaikanhakija on henkilö, jonka asian käsittely on vielä kesken.
** Ulkomaalainen: henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.
** Maahanmuuttaja/maastamuuttaja: yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä.
** Siirtolainen: henkilö, joka muuttaa maasta toiseen työn vuoksi.
** Paluumuuttaja: ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin. Heitä ovat esimerkiksi inkerinsuomalaiset, joilla on suomalainen syntyperä.

https://www.punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin/tyomme-suomessa/turvapaikanhakijoiden-pakolaisten-vastaanotto/kysymyksia