Se mitä direktiivissä sanotaan...ei anna mitään lukumäärää...mutta eussa on nyt annettu lukumäärä ajatellen sitä pakolaisvirtaa joka tulee välimeren kautta eurooppaan ja luvuksi ovat laittaneet 20 000...jaettavaksi kaikkien eu-valtioitten kesken...mutta enemmistö eu-valtioista täytyy pyytää tuota direktiiviä, ennenkuin se astuisi voimaan...mutta voihan se olla niin...että eu muuttaa direktiiviään niin ...että siitä olisi jotain apua,
Moraali aika kehno euroopassa ei voi muuta sanoa...kun lähimmäisenrakkaus unohtunut melkein kokonaan pois
Massflyktsdirektivet
Rådets direktiv 2001/55/EG om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta, antogs den 20 juli 2001.
- Bakgrund och innehåll: Syftet med direktivet är att stödja det gemensamma europeiska asylsystemet vid massiv tillströmning av fördrivna personer. Direktivet ska bland annat innebära att allvarliga brister i de nationella asylsystemen vid massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land inte uppstår. Enligt direktivet ska medlemsstaterna ge ett omedelbart skydd och en skälig nivå på berörda personers rättigheter samt balansera medlemsländernas insatser för att ta emot fördrivna personer på grundval av solidaritetsprincipen.