Tarpeellinen tuo pakollinen pakolaisten vastaanotto kaikille eu-valtioille olisi...tapeellista myös itse pakolaisille...jokaisella on oikeus hakea itselleen töitä ja parempaa elämää...