Google suomennos :) en ehdi itse...

Uudistukset rahoitettiin pitkälti työnantajamaksuja nuorten uudelleen esiin, joka odotetaan nostavan 5490000000 vuonna 2016. Ympäristöverojen korotukset ja poistaa kiima on toinen finanansieringar.
Lisäksi investointien hallitus esittelee myös talousennuste tulevaisuutta. BKT: n kasvu on tarkistettu ylöspäin tänä vuonna. Nyt hallitus arvioi, että kasvu on 2,6 prosenttia ja nousi 2,7 prosenttiin ensi vuonna ja 2,5 prosenttia vuonna 2017. Työttömyyden odotetaan laskevan 7,5 prosenttia tänä vuonna, 7,1 prosenttia ensi vuonna ja 6,7 prosenttia vuonna 2017. Valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan 1,4 prosenttia suhteessa BKT: hen tänä vuonna, sitten kutistuu 0,7 prosenttia ensi vuonna ja 0,4 prosenttia vuonna 2017. Vain 2018 tulee olemaan tasapainoinen budjetti.

Finansieras med slopad arbetsgivaravgift
Reformerna finansieras till stor del med att arbetsgivaravgiften för unga åter höjs, som väntas inbringa 5,49 miljarder kronor under 2016. Höjda miljöskatter och slopad rut är andra finanansieringar.
Utöver satsningarna presenterar regeringen även en ekonomisk prognos för framtiden. BNP-tillväxten skrivs upp för för i år. Nu räknar regeringen med att tillväxten blir 2,6 procent för att sedan stiga med 2,7 procent nästa år och 2,5 procent 2017.
Arbetslösheten bedöms sjunka till 7,5 procent i år, 7,1 procent nästa år och 6,7 procent 2017.
Underskottet i statsfinanserna beräknas bli 1,4 procent av BNP i år, för att sedan krympa till 0,7 procent nästa år och 0,4 procent 2017. Först 2018 blir det balans i budgeten.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20628429.ab