vahinko, että eu ei uskalla tehdä sopimusta, joka päteisi kaikissa eu-valtioissa, sopimusta joka olisi bindande...nyt on vain esillä vaatimus...ehdotus, jota tietenkin monet valtiot tulee vastustamaan...eu-parlamentti haluaa...että kaikki eu-valtiot osallistuu pelastustoimiin...jotta meressä ei hukkuisi pakolaisia...vaatii myös, että eu-valtiot määrättäisiin ottamaan vastaan pakolaisia enemmän ja on pohdittu myös, että täytyisi olla pakolaisilla jonkinlaimnen mahdollisuus lailliseksi maahanmuuttajaksi...laillista tietä myöten Eurooppaan...Kysymyksessä on etupäässä ihmishenkien pelastaminen.