Hallitus alkaa tutkia voittoja hyvinvoinnissa...voittoja hyvinvoinnissa, aikoo hallitus vähentää, supistaa tulevaisuudessa...Suuret voitot hyvinvoissa astui voimaan oikeistohallituksen päätöksen takia privatisoida hyvinvointi...Hyvinvoinnissa yksityiset firmat saa hallitukselta avustusta pystyäkseen pitämään firman pystyssä...siis aivan samalla tavalla kuin aikaisemmin kun hyvinvointi oli valtion omistuksessa...Nyt omistajat vetää itselleen suuria voittoja...samalla monissa paikoissa henkilökunnasta pulaa ja "asiakkaat", esim. vanhukset, kärsii, kun firmassa nuukaillaan liian paljon.

Regeringen och Vänsterpartiet har bestämt sig för att vidga det antal samhällsområden som kan komma i fråga för vinstbegränsningar i välfärden.
"För att få del av offentliga medel ska privata aktörer kunna visa att de offentliga medlen kommer brukarna till godo. Eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de uppstått. Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i samband med försäljning", slår Shekarabi och Sjöstedt fast i ett av de "centrala teman" som utredaren enligt artikeln har i uppdrag att arbeta utifrån.
Även missbruksvård
Jämfört med överenskommelsen i höstas är det nu fler verksamheter som omfattas av utredningen, exempelvis missbruksvården, personliga assistenter och komvux, uppger SR Ekot.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20416215.ab