Vuonna 2014 yhteensä myönnetty noin 35 500 turvapaikanhakijoiden asyyli anomuksia (ensimmäisessä oikeusasteessa), johon kuuluu ihmisiä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa viime vuonna, mutta ei uudelleensijoitetut pakolaiset. 2014 sai 1971 kiintiöpakolaisia suojataan Ruotsissa.

Året 2014 otalt beviljades cirka 35 500 asylsökande uppehållstillstånd i (första instans och andra instans) vilket inkluderar personer som sökt asyl föregående år men inte kvotflyktingar. 2014 fick 1 971 kvotflyktingar skydd i Sverige.
http://www.migrationsinfo.se/migrati...e/asylsokande/