hallitus ehdottaa miten uusien pakolaisten tilannetta Ruotsissa parannetaan...siis intergaatio parannusta...Löfven myös sanoo että jokaisen kunnan tulee ottaa vastaan pakolaisia.

Det finns stora brister i hur nyanlända slussas in på arbetsmarknad och i samhället. Därför aviserar regeringen nu ett "etableringspaket".
Bättre utbildning i svenska, effektivare valideringsprocess och ökat stöd till kommuner för att ge nyanländas barn en bra skola är några delar som presenteras på DN Debatt.
Alla ska bidra
Dessutom, skriver regeringen, ska "alla kommuner bidra i mottagandet", utan att närmare precisera kravet.
"Samtidigt ska kommunerna få bättre planeringsförutsättningar vid anvisning av nyanlända och möta rimliga och stabila ekonomiska villkor", skriver statsminister Stefan Löfven (S), vice statsminister  Åsa Romson (MP), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Regeringen vill även ge folkrörelser och föreningar stöd för att bidra till ett värdigt flyktingmottagande.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20339997.ab