Islamofobia lisääntynyt...viha kasvaa...Vuonna 2013 oli ilmoituksia islafobia-rikoksista 327...joka on lisääntynyt oletettavasti vuonna 2014, koska moskeijoita poltetaan ja etenkin musliminaiset saa uhkauksia koko ajan....mätä maailma...jokainen saa uskoa uskontoonsa...pirullisen tyhmiä kaikki islamofobiset on.

Anmälningar om hatbrott och attityder mot islam
Islam är den religion som svenskarna har klart mest negativ attityd till: 50 procent uppgav att de är negativa, nio procent är positiva, enligt den riksrepresentativa SOM-undersökning gjord 2011.
Endast kristendomen överväger positivt med 44 procent positiva attityder och 14 procent negativa.
 Llikartade siffror om islam finns i den undersökning gjord 2005.
 HATBROTT
 Antalet anmälda islamofobiska brott:
2009 - 194
2010 - 272
2011 - 278
2012 - 306
2013 - 327

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20104164.ab
http://www.sst.a.se/download/18.2fd784f81498e7bc198f3e27/1415783087001/ffattacker_helarapport.pdf