Noin 30 vastatullutta pakolaista on nälkälakossa...eivät suostu menemään pois bussista...haluavat takaisin Malmööseen...he haluaisivat asua Malmössa tai joissain muussa ison kaupungin lähettyvillä...he ei halua ymmärtää että jos pakolainen ei pysty itse hankkimaan itselleen asuinpaikkaa...silloin on pakolaisen tyydyttävä siihen mitä Migrationsverket tarjoaa heille...Surkeaa että protestoivat...olisivat iloisia kun ovat Ruotsiin saaneet tulle...Tuollainen käytös voi aiheuttaa haittaa muille uusille tuleville pakolaisille...ei Ruotsi voi ihan minne tahansa pakolaisia laittaa asumaan...pakolaiset voi sitten myöhemmin kun ovat saaneet asiansa kuntoon, hakeutua paikkakunnille mitkä on heille mieluisia...mutta ensin on tyydyttävä siihen mitä Migrationsverket antaa...Tietääkseni tuollainen on aika harvinaista käytöstä kuitenkin.

De flyktingar som vägrar lämna bussen utanför flyktingförläggningen i Jämtland bör besinna sig.
För egen del.
Men också för nya asylsökande som söker sig hit.
De som vägrar lämna bussen bör besinna sig. De spelar ett högt spel. Inte bara för egen del. Utan även för konsekvenserna av sitt missnöje.
Sverige har ett generöst flyktingmottagande. Förra året tog vi emot ungefär 80 000 asylsökande, 2013 var siffran drygt 50 000 och året dessförinnan drygt 40 000.
I år väntas det landa, på grund av en ännu osäkrare värld, kring 95 000 personer. Det är visserligen bara drygt en halv  promille av världens flyktingar men ändå ganska många människor för ett land med Sveriges befolkning.
Av riksdagens åtta partier står sju bakom den generösa flykting- och invandringspolitiken. De representerar 87,1 procent av väljarna. En mycket stabil majoritet av både partierna och väljarna stödjer alltså ett välvilligt och godhjärtat mottagande av människor som flyr för sina liv.
Den inställningen riskerar att minska om fler flyktingar beter sig som de i bussen utanför Grytan. Som asylsökande i Sverige har man inte rätt att bo var man vill. Antingen ordnar man sitt boende själv, som en handfull av bussresenärerna i Malmö gjort. Eller också tvingas man att acceptera det boende som Migrationsverket anvisar.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article20100017.ab