Ruotsi sanoo tervetuloa maahanmuuttajille :) ..Eurobarometern näyttää...että 72% ruotsalaisista joilta kysyttiin..on positiivisia maahanmuuutolle...paljon jäljessä olevat ovat...Kroatien ja Spanien...missä vajaa puolet...48%..näki maahanmuuton positiivisena.
Ruotsalaiset näkee mukalaisvihan ja rasismin vaarallisempana kuin maahanmuuton...hyvä Ruotsi,hyvä.

Eurobarometern visar att 72 procent av de tillfrågade svenskarna ser ganska eller mycket positivt på utomeuropeisk invandring. Snäppet ner till de näst mest positiva länderna är ganska långt – det handlar om Kroatien och Spanien där knappt hälften, 48 procent, ser positivt på detta.
– Flykting- och migrationspolitik har inte varit en stor stridsfråga i svensk politik, vilket återigen kan förklara svenskarnas positiva inställning. Vi har ingen nationalistisk tradition som gör det svårt att ta emot människor från omvärlden, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
En majoritet, 57 procent, av de nära 28.000 tillfrågade EU-medborgarna har en ganska eller mycket negativ syn på invandring utanför unionen. Mest negativa till utomeuropeisk invandring är letter, tjecker och italienare. I Sverige är medborgare generellt mer oroade för ökad främlingsfientlighet. Medan 78 procent känner oro för ökad rasism och främlingsfientlighet så oroas 49 procent av ökad invandring, enligt en SOM-undersökning från i fjol.

– Rasism och främlingsfientlighet är tankemönster och idéer som svenskarna är oroliga och rädda för som fenomen, säger Demker.
Mest positiva länderna
I Eurobarometern, där nära 28.000 EU-medborgare tillfrågats, är följande nationaliteter ganska eller mycket positiva till invandring från icke EU-länder.
Sverige
Kroatien
Spanien
Rumänien
Portugal
Irland
Nederländerna
Finland
Luxemburg
Danmark
Källa: Eurobarometern (TT)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-svenskar-valkomnar-invandring/