Vuosi 2014 oli writtäin islamofobinen...Södertäljessä assyrier ja syrianer hatar muslimer...både vuxna och barn...jagar muslimer...nuo kristityt syyttää Ruotsissa asuvia siitä mitä heidän heimolle on tapahtunut aikaisemmin...samalla tavalla palestiinalaiset Malmössa syyttää juutalaisia siitä mitä Israelin valtio telee Palestiinassa...Viha asuu näitten ihmisten sydämissä...he katsoo kapean putken läpi maailmaa...eivät näe kokonaisuutta...näkevät ja tuntevat vain omav vihatunteensa.

2014 var ett särskilt islamofobiskt år i Sverige - och 2015 har börjat ännu värre.
Hatet mot muslimer är spritt både bland vanliga svenskar och kristna syrianer, enligt SVT:s Uppdrag granskning.
– De ska inte vara i Sverige över huvudtaget, säger en islamofob.
I staden bor omkring 30 000 kristna syrianer. UG beskriver hur muslimer har jagats på flykten av syrianer och assyrier. En kristen flicka från Syrien säger till UG:
– Jag har emot muslimer för det som händer i vårt land. De har ju dödat hälften av vårt folk.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20227828.ab

Brandattacker, stenar genom fönster och ett avskuret grishuvud utanför moskéns entré. Hatet mot muslimer kan tyckas bli allt mer extremt. Var går egentligen gränsen mellan en legitim religionskritik och ett odemokratiskt och rasistiskt muslimhat, med trakasserier och våld som metod?
http://www.svt.se/ug/islamofobin-i-sverige