Kuinka raukka tuo Ekeroth on...hän joutuisi itsekkin rekisreriin, koska on ollut poliisin kanssa tekemisissä ja hänen äitinsä on juutalainen maahanmuuttaja ja Ekeroth on sen takia maahanmuuttajataustainen...Ekeroth kuvittelee että rikollisuus on etnisyydestä johtuvaa.

SD: Registrera alla invandrare
Partiet lägger fram motion som kräver registrering efter nationell bakgrund.
Den 15 september 1935 införde Nazityskland de så kallade Nürnberglagarna. Myndigheterna skulle skilja ut landets judar från andra medborgare och särbehandla dem.
När Sverigedemokraten Kent Ekeroth nu i en riksdagsmotion föreslår att Kriminalvården och andra myndigheter ska registrera den svenska befolkningen efter nationell bakgrund tar han ett jättekliv mot sådana lagar.
Urskiljandet kommer först.
Särbehandlingen är nästa steg.
 - Det handlar inte enbart om att registrera dem som är utrikes födda eller har utländskt medborgarskap. Till och med svenska medborgare som är födda i Sverige, men med minst en utlandsfödd förälder, ska registreras.
Ekeroth inbillar sig nämligen att kriminalitet är kulturellt betingat. All modern kriminologisk forskning säger väl motsatsen, men sådant biter inte på en man med den högre missionen att ge SD ammunition för att påstå att invandrare är kriminella.
 -Ekeroth gör i sin motion en knepig turnering. Först klargör han att ”etnicitet” och ”ras” inte är detsamma som nationalitet, och att nationalitet borde vara mindre kontroversiellt att registrera. Men sedan nöjer han sig inte med nationaliteten ”svensk”, definierad som svensk medborgare. Det är ju just den kategori han vill bryta ner, genom att hitta på ett nytt begrepp – ursprungsnationalitet – som han vill föra bok över.
 - Jag ska inte här gå in i de senaste dagarnas debatt om hur SD bör etiketteras. Men vill de inte kallas fascister, borde de undvika lagförslag som oundvikligen för tanken till 30-talets judestjärnor.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article20012410.ab

Fascisten Kent Ekeroth vill införa nazilagar i Sverige!
http://slutpixlat.blogspot.se/2014/12/fascisten-kent-ekeroth-vill-infora.html#.VI_GN_mG_8u