Kun ruotsalaisill on huono tieto maahanmuuton luvuista...niin entäs sitten Suomessa asuvien suomalaisten tieto Ruotsin maahanmuutosta...ontuu hyvin paljon tietenkin...ontuu enemmän mitä ruotsalaisilla itsellään...se johtuu...kun suomalaiset muukalaisvihamieliset lukee avpixlat, exponerat ja sd. ontuvaa kuvaa maahanmuutosta...
Ilman tietoa ei tarkenneta...Ruotsin äänestäjät priorisoivat maahanmuutoa...mutta tieto on ontuva.
- Tarkastelu osoittaa...että lähes puolet vastaajista uskoo...että työllisyysaste maahanmuuttajilla on 40 prosenttia tai vähemmän...Tilastot vuodesta 2013 osoittavat...että itse asiassa nämä ovat 63 prosenttia.
- Kuinka moni niistä, joka muutti Ruotsiin vuonna 2012, jotka olivat pakolaisia...vastata kuusi kymmenestä...yli 30000....kun todellisuudessa se oli noin 17500 ihmistä.
- Kuinka monta emigroituneita samana vuonna...neljä kymmenestä luulee että oli 20000 tai vähemmän...Tämä vuosi muutti Ruotsista pois noin 52.000 henkilöä.

Utan kunskap ingen precision. Svenska väljare prioriterar invandring högt, men kunskaperna haltar.
- Genomgången visar att nästan hälften av de svarande tror att sysselsättningsgraden bland utrikes födda är 40 procent eller lägre. Statistik från 2013 visar att det i själva verket rör sig om 63 procent.
- Hur många av de som invandrade till Sverige 2012 som var flyktingar, svarar sex av tio att det var fler än 30.000, när det i själva verket var runt 17.500 personer.
- Hur många som utvandrade samma år tror drygt fyra av tio att det var 20.000 eller färre. Det året utvandrade omkring 52.000 personer.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/manga-missforstand-i-myternas-mecka/