NOVUS-kyselyjen mukaan....
64%  tykkää että se on hyvä asia että uusia vaaleja ei tule.
26% tykkää että se on huono asia kun uusia vaaleja ei tule.
10% sanoo että he ei tiedä.

NOVUS 
Tykkäätkö sinä se oli hyvä tai huono että ei tullut uusia vaaleja?
64% sano, bra (hyvä)
26% sanoi, gåligt (huono)
10% sanoi, vet ej (ei tiedä)

http://www.novus.se/nyheter/2014/novus-s-stoersta-vinnaren-paa-instaellt-extra-val.aspx
http://www.novus.se/media/36045/rapport_novus_inget_extra_val.pdf