Hallitus alkaa neuvotella lisääntyvästä pakolaismäärästä...sd ei pääse mukaan keskusteluihin :) Hyvä...vaikka se on sd'n melkein koko politiikka että vastustaa maahanmuuttoa, ei he pääse edes keskustyelemaan asiasta...rasistit pidetään edelleenkin poissa neuvotteluista...oikein tehty.

Regeringen har bjudit in alla riksdagspartier, utom SD, till samtal om migrations- och integrationspolitiken med anledning av den väntade flyktingströmmen till Sverige.
17,4 miljarder budgeterade
I budgetpropositionen räknar regeringen med att kostnaderna för migrationspolitiken blir 17,4 miljarder kronor 2015. Där ingår anslag till Migrationsverket, olika ersättningar och boendekostnader. Kostnaderna väntas ligga på samma nivå 2016 för att sedan minska.
Därutöver tillkommer kostnader för integrationsåtgärder, till exempel pengar till kommuner som tar emot flyktingar som fått uppehållstillstånd och etableringsersättningar inom ramen för etableringsreformen. Regeringen räknar med att integrationen kostar 16,5 miljarder kronor 2015 för att sedan stiga till 20,6 miljarder 2016 och 24,7 miljarder 2017.
Det kan jämföras med de 8,5 miljarder kronor integrationsåtgärderna kostade 2013 och de 12,8 miljarder de väntas kosta i år.
Bjudit in till samtal
Regeringen har den 14 november bjudit in alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, till samtal om migrations- och integrationspolitiken.
Han vill framförallt diskutera hur flyktingmottagandet ska fördelas på ett mer rättvist sätt mellan kommunerna.
Johansson vill bland annat titta på om de kommuner som tar emot många flyktingar ska få mer pengar för att kunna ordna skolgång och annat till nyanlända – Jag utesluter inte tvingande lagstiftning, men jag skulle först vilja prova med ekonomiska incitament och se till att de kommuner som tar ett stort ansvar får en rejäl resursförstärkning. Men då måste kanske de kommuner som inte vill ta ansvar vara med och betala, säger han i Aktuellt.
Alla kommuner ska betala
Kommuner som inte tar emot flyktingar i dag, ska vara med och betala, menar ministern. Han vill inte utesluta att man på längre sikt genom lagstiftning måste tvinga kommuner att ta emot flyktingar, men tror inte att det är en framkomlig väg i dag.
TT: Finns det någon anledning för Sverige att strama åt asyl- och anhöriginvandringen?
– Just nu i världen finns fler människor på flykt än det varit sedan andra världskriget. Så det är kanske inte är konstigt att vi i Sverige och Europa har större asylinvandring än vi haft tidigare. Jag tycker att vi som medmänniskor har ett ansvar att försöka hjälpa i de här situationerna.
– Den här kommer att vara i flera, flera år, säger Morgan Johansson till SVT.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/migrationsministern-stor-utmaning-for-sverige