Joka puolella Euroopassa jahdataan romaneja...Tukholman lähiössä Högdalen aiotaan romanileiri hajoittaa pois...Myös Flemingsbergin romanileiri aiotaan repiä...Minne romanit? Joutuvat taivasalle syksyn kylmyydessä...Sääliksi käy romaneja...heillä ei ole mahdollisuuksia saada työpaikkaa kotimaissaan...kerjäämällä saavat rahaa minkä lähettävät kotimaihinsa lastensa elatukseen...Jos Euroopan rikkaat valtiot olisi humaanisia ja ihmisystäviä...antaisi he romanileirien olla,,,tai antaisivat esim. kirkkojen majoittaa romaneja ainakin talven ajaksi...kirkko voisi avustaa ruotsin kielen opettamisessa ja niin edelleen...jostainhan sen köyhän on aloitettava...köyhien maiden romaneilla ei ole samoja etuja mitä muilla kansalaisilla kotimaissaan...he hakeutuu muualle...saadakseen rahaa jollakin tavalla kun heidän kotimaat ei välitä heistä.

Ett sätt att arbeta konstruktivt i stället för att krossa deras skjul, är att släppa in de fattiga EU-migranterna i kyrkor. Då får de värme, elektricitet, toaletter och där finns lokaler för att bedriva exempelvis undervisning i svenska, föreslår Hovmöller.
– Det är bättre att en person lär sig svenska så att han kan få ett riktigt jobb, 20 000 i månaden vitt och skatta på det. Då får man mer än att en familj skickar fem personer hit. Då kan de andra vara kvar i Rumänien och se till att ungarna går i skolan, medan den med jobb skickar hem pengar. Så har turkar, jugoslaver och andra gjort, säger Sven Hovmöller som menar att det på sikt skulle kunna förändra situationen till det bättre i Rumänien.
Jens Waldenström, juriststudent och även han engagerad i föreningen Hem menar att avhysningarna kans bryta mot Europakonventionens artikel 8. I denna artikel regleras rätten till att envar har rätt till skydd för sitt privat - och familjeliv.
– Det finns fall från Europadomstolen där man ansett att tillfälliga bosättningar för romer har ansetts vara hem. Eftersom kränkning mot någons hem är så ingripande åtgärd så ska det inte räcka att bara står avhysning sen måste folk flytta. Precis som man samråder med sociala myndigheter när man avhyser någon från sitt hem, så har man plikt att det ska vara en riktig tvist där alla parter får uttrycka sig med rättshjälp och dels måste försöka hitta läsning på problemet så att folk inte hamnar under bar himmel, säger han.

http://www.expressen.se/nyheter/avhysningen-av-romer-fran-lager-stoppades/