IS terroristit kuvittelee...että 99,9% maailman muslimeista tulkitsee Koraanin väärin...ja että avin he, IS tulkitsee oikein...Valitettavasti myös on länsimnaalaisia hörhöjä...islamofobisia nuoria...jotka on IS terroristien kansa samaa mieltä ja pitävät IS terroristeja oikeina muslimeina...Tuollaiset länsimaalaiset hörhöt ja IS vetää samaa köyttä...ovat samaa mieltä...se jos jokin todiste on...että kumpikin osapuoli on extreemejä hörhöjä...omalla tavallaa.

Islamiska förbundet: "Vantolkning av islam"
Mustafa håller med om att jihad, (det heliga kriget), nämns på flera platser i Koranen. Men enligt honom är det omöjligt att läsa verserna ryckta ur sitt sammanhang. Det står också tydligt att Gud fördömer våld mot oskyldiga och tortyr av krigsfångar, något det finns upprepade rapporter om att IS gör sig skyldiga till.
– De gör sina lekmannamässiga tolkningar av Koranen, men att tolka Koranen är en professionell vetenskap och våra främsta teologer är alla överens om att IS har fel, hävdar Mustafa.
Mustafa får medhåll av Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Det pågår en kamp om tolkningsföreträde inom alla religioner och det är viktigt att komma ihåg att Islamiska statens tolkning av Koranen har ett mycket begränsat stöd i den muslimska världen.
Enligt Göran Larsson kan man i Koranen, precis som i de flesta religiösa texter, läsa ut vad som passar de egna syftena bäst.
– Vad gäller Islamiska staten har de ju förklarat krig inte bara mot ickemuslimer utan framförallt mot andra muslimer som de anser är fel sorts muslimer.
Men trots att Göran Larsson menar att det ur ett globalt perspektiv är en begränsad grupp av muslimer som sympatiserar med Islamiska staten anser han ändå att deras framgångar är mycket oroväckande.

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2514162-islamiska-forbundet-vantolkning-av-islam-