För år 2010 beräknade det oberoende forskningsinstitutet PEW att ungefär 451 000 personer i Sverige hade rötter i muslimska länder (härkomstland är dock inte en tillförlitlig indikator eftersom många människor som immigrerar har en annan religion än majoritetsreligionen i landet man utvandrat ifrån).[5] Merparten av muslimerna anses inte regelbundet praktisera islam. Enligt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) uppskattades antalet muslimer som deltog i moskéverksamhet under 2010 till cirka 110 000[6], men denna siffra inkluderar inte muslimer som tillhör organisationer/föreningar som inte mottar statsbidrag via SST. [7] Av muslimerna uppskattas 5%, eller ca 25 000, vara religiöst praktiserande (de deltar i fredagsbönen och ber fem gånger om dagen).[8] Religionssociologen Åke Sander uppskattade 40-50% av alla personer med muslimsk bakgrund som religiösa, medan motsvarande siffra för den andra generationen, dvs. sverigefödda, var 15%.[9] Bland personer med rötter i muslimska länder finns ett oöverskådligt antal ex-muslimer, det vill säga personer som har lämnat islam efter att de bosatt sig i Sverige. Somliga inom denna grupp har öppet tagit avstånd från islam

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islam_i_Sverige