Alla oleva osoittaa että IS ja muut muslimi-terroristit eivät toimi Islamin opin mukaan.

Islam är fri från Terrorism!
Bismillah.
Ett klargörande av Jihad, Självmordsbombningar, Extremism, Salafism, och Wahabism.
Vad innebär dessa olika termer, och är de korrekta?
Vilka är dessa blodtörstiga människor som funnits sedan morden på ´Uthamân (radhiyaAllahu ´anhu), och har de med Islam att göra?
Denna mycket känsloladdade föreläsning klargör dessa termer och begrepp och visar vad Islam säger i dessa frågor.

http://www.islam.nu/terrorismen/186-islam-aer-fri-fran-terrorism

Terroristit on khawaridjs, eivät toimi Islamin mukaan.
Det här är Khawaridjs åsikt. Ahl us-Sunnah säger att det måste finnas en fana och att det måste finnas en ledare. Det här är muslimernas metodik från Profetens (sallallahu aleyhi wa sallam) tid. Den som ger fatwa att man inte behöver ha en ledare eller en enad fana och att alla följer sina lustar och begär, det här är khawaridjs åsikt.

http://www.islam.nu/terrorism-artiklar/656-individuell-jihad

Khawaridjs åsikt om Djihad
Det här är Khawâridjs åsikt. Ahl us-Sunnah säger att det måste finnas en fana och att det måste finnas en ledare. Det här är muslimernas metodik från Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) tid. Den som ger fatwa att man inte behöver ha en ledare eller en enad fana och att alla följer sina lustar och begär, det här är khawâridjs åsikt.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/296-62vad-anser-ni-om-den-som-ger-fatwa-att-det-ar-obligatoriskt-att-gora-jihad-och-att-det-inte-ar-ett-villkor-att-det-finns-en-ledare-och-att-det-sker-under-en-enad-fana

Idag är det tillåtet att göra djihad utan någons tillåtelse?
Detta är inte sant, djihâd finns kvar i detta samfund till Domedagen, men djihâd måste vara organiserat av ledaren.
För om det inte blir organiserat av ledaren så blir det kaos, och olika grupper kommer att skryta om att de gjort si och så vilket inte är bra. Det är vad som skedde i Afghanistan t.ex. För folket hjälpte afghanerna väldigt mycket och nu ser vi hur resultaten blev.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/797-63vad-ar-bestammelsen-for-foljande-uttalande-idag-ar-det-tillatet-att-gora-jihad-utan-nagons-tillatelse-eftersom-det-inte-finns-nagon-riktig-ledare-idag-eller-att-ledarna-ar-svikare

Djihâd för att upphöja Allâhs ord, för att skydda Islam, för att se till att Islam sprids och för att bevara dess ära är obligatoriskt för den som kan.
Men det måste vara någon som sänder iväg arméerna och organiserar dem så det inte blir kaos och det sker saker som man inte vill.
Därför är det något som går tillbaka till landets ledare. Det är upp till de lärda att uppmana honom till det. Om han börjar kalla muslimerna till det så måste alla som kan besvara och vara uppriktiga och söka att sanningen skall segra och för att skydda Islam.
Den som inte besvarar då den kallas till Djihâd och inte har en ursäkt är en syndare.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/238-4ar-det-obligatoriskt-for-alla-muslimer-att-gora-jihad-nu-med-tanke-pa-att-muslimerna-blir-fortryckta-i-olika-krig

Vad anser ni gällande de strider som sker mellan olika islamiska grupper?Gällande krig muslimerna emellan så har Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sagt:
"Att verbalt förolämpa en muslim är olydnad, och att kriga mot honom är otro" [Bukhari och Muslim]
Dvs. det är en otrogen handling, för hur kan en muslim bära vapen mot sin muslimska broder? Av den anledningen beskrev Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) att denna handling var otro och han sade även:
"Den som bär vapen mot oss, är inte ifrån oss" [Bukhari och Muslim].
Det är obligatoriskt för muslimerna då det sker dessa prövningar att de skall hålla tillbaka sina tungor och vapen från att ge sig in i detta, förutom den som är kapabel att medla mellan dem.
Allah säger nämligen:

"Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska. De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Allâh - kanske skall ni erfara barmhärtighet." [al-Hudjurât: 9-10]

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/afghanistan/239-5vad-anser-ni-gallande-de-strider-som-sker-mellan-olika-islamiska-grupper-i-lander-som-afghanistan-hur-ska-muslimerna-forhalla-sig-till-detta