Vuoden 2011 aikana kirjattiin yhteensä 918 rikosilmoitusta epäillyistä viharikoksista. Tämä on 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin osa (86 %) tapauksista oli rasistisia rikoksia. Uhrin uskonnolliseen taustaan perustuvien viharikosten osuus oli 6,6 prosenttia, seksuaaliseen suuntautumiseen 4,6 prosenttia sekä vammaisuuteen 2,6 prosenttia. Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvia viharikoksia löytyi kolme (0,3 %). Tarkasteluvuodelta löytyi yhteensä 788 rikosilmoitusta rasistisia piirteitä sisältävistä tapauksista. Suurimmassa osassa tapauksista kyse oli kantaväestöön kuuluvien etnisiin tai kansallisiin vähemmistöihin kohdistamasta rasismista. Yleisin rikosnimike oli pahoinpitely. Yleisimmät tapahtumapaikat rasistisia piirteitä sisältäneissä rikosepäilyissä olivat julkinen ulkoilmapaikka, kuten tie, katu tai tori sekä ravintolat ja niiden edustat. Aikaisempien vuosien tapaan suurin osa rasistisista rikoksista tehtiin illan ja yön aikana. Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrään suhteutettuna yleisimmin rasististen rikosten kohteeksi vuonna 2011 joutuivat somalit. Uskontoon perustuvista viharikostapauksista yleisimmin kohteena oli kristinusko. Suurimmassa osassa uskontoon perustuvista tapauksista kyse oli sanallisista loukkauksista tai uhkauksista. Uhrin oletettuun tai todelliseen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvien viharikosten määrä laski yhdellä edellisvuodesta. Vammaisuuteen perustuvia tapauksia löytyi 24. 
http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=23182