Muslimer i Södertälje trakasseras och förföljs. Polisen talar om hatbrott. Men förövarna är inte de vi är vana att se. Expo åkte till en stad där främlingsfientligheten har fått ett nytt ansikte.
"Jävla muslim, stick härifrån!"
Assyrier/syrianernas historia är en komplicerad väv av förföljelse, religiösa tolkningar och folkvandringar. I grunden är gruppen en kristen minoritet med ursprung i Irak, Turkiet, Iran, Syrien och Libanon. Gruppen har under årens lopp splittrats i olika falanger baserade på religiösa tolkningar. Men de olika inriktningarna delar ändå till stor del samma brutala öde. 
Gruppens relation till islam präglas starkt av det arameiska folkmordet. Mellan 1915 och 1923 mördade det muslimska Osmanska riket systematiskt kristna armenier i det så kallade arameiska folkmordet. Även assyrier/syrianer drabbades. 
Polisen Johan Siveland ser spår av konflikten i dagens Hovsjö. 
– Det är en motsättning som inte är grundad i Sverige utan i respektive hemland eller det man flydde från. Assyrier-/syrianer flydde en gång i tiden från muslimer. När man kommit hit och kommit ifrån de problemen så är man ju rädd för att få hit dem igen. 
Motsättningen kanske inte är grundad här. Men den finns här. 
Historien om den långa konflikten har följt med till en industristad där man har fått vänja sig vid ansikten från andra delar av världen. 
För politikerna tar det sig uttryck i höjda röster mot mottagandet av irakier.

http://expo.se/2010/ombytta-roller_3191.html