Kannattaa razzejen pysyä totuudessa...siis luvuissa mitä BRÅ antaa...eikä keksiä omia lukujaan.

Fakta

Hatbrott 2013

* Uppskattningsvis knappt 5 510 brottsanmälningar från år 2013 identifierades med ett hatbrottsmotiv.
* 73 procent (knappt 4 000 anmälningar) hade främlingsfientliga/rasistiska motiv (varav 980 afrofobiska och drygt 230 antiromska).
* 11 procent (nästan 630 anmälningar) hade ett motiv som rörde sexuell läggning.
* 6 procent (knappt 330 anmälningar) hade islamofobiska motiv
* 6 procent (drygt 320 anmälningar) hade kristofobiska eller andra antireligiösa motiv. 
* 4 procent (drygt 190 anmälningar) hade antisemitiska motiv 
* 1 procent (nästan 50 anmälningar) hade transfobiska motiv.
* 6 procent av de identifierade hatbrottsanmälningarna från 2011 hade personuppklarats i början av april 2013. 
* 1,4 procent av befolkning (16–79 år) i Sverige (uppskattningsvis 106 000 personer) utsattes för 184 000 främlingsfientliga hatbrott under 2012 (NTU 2013). 
* 0,3 procent av befolkning (16–79 år) i Sverige (uppskattningsvis 25 000 personer) utsattes för 43 000 antireligiösa hatbrott under 2012 (NTU 2013). 
* 0,2 procent av befolkning (16–79 år) i Sverige (uppskattningsvis 16 000 personer) utsattes för 25 000 för homofobiska hatbrott under 2012 (NTU 2013). 
* 2,5 procent av Sveriges förtroendevalda uppgav utsatthet för hatbrott i sin roll som politiker under 2012 (PTU 2013). 

Siffrorna är hämtade från hatbrottsstatistiken 2013 om inte annan källa uppges.
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/hatbrott.html