Alla olevasta tabellista näkyy millainen Ruotsin utvandring ja invandrig on ollut 1851-2013 välisenä aikana.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till invandringsland, men historiskt sett har invandringen till Sverige varierat. Vissa perioder utmärker sig då migration, in och ut ur landet, haft speciellt stor betydelse ..http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/historiskt/


 Invandring.t.sverige-normal.jpg

Bild-Källa: Migratinsinfo. http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/historiskt/