"Judar ska inte umgås och gifta sig med araber"

Samtidigt som anti-semitiska strömningar drar fram över världen i spåren av Israel-Gaza-konflikten frodas rasism och hat mot araber bland judiska israeler.
Protesterna leds av en organisation som kallar sig Lehava som är en förkortning av det hebreiska uttrycket "förhindra sammansmältning i det Heliga Landet". Sammansmältning är att judar umgås och gifter sig med araber, som utgör ungefär 20 procent av landets befolkning.
Men det här är bara ett fall av anti-arabisk rasism i Israel. Araber trakasseras regelmässigt vid alla vägspärrar på Västbanken. Fotbollslag som rekryterar arabiska spelare uppmanas sparka dem för att bli rena igen. Och en grupp rabbiner har uppmanat judar att inte hyra ut till andra än just judar.
Det finns en allmän misstänksamhet mot allt arabiskt som Israels utrikesminister Avigdor Lieberman satte ord på när han föreslog att även alla araber i landet måste svära på att vara lojala med det judiska Israel. Annars riskerar de sitt medborgarskap.
Araber angrips och får glåpord kastade efter sig på öppen gata. En judisk man skriker åt några araber i Jerusalem: Hur många har du dödat i Syrien i dag. Skäms, ditt djur!.
 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5939304