Se aika yleistä on että syyttävät alkoholia sanoistaan ja teoistaan...Nyt tehty on testi, joka osoittaa että se mitä tekee ja sanoo alkoholin vaikutuksen alaisena, pätee, ei vaan välitä mitä sanoi tai teki, välinpitämättömyys....Tietoisia tekemästää ja sanoistaan, mutta eivät välittäneet mitä sanoivat ja tekivät...
Turhaa  siis syyttää että ei muista mitä sanoi ja teki.

In vino veritas – på fyllan är vi ärligare och mindre benägna att tänka på konsekvenserna av vårt agerande. Däremot är vi medvetna om vad vi gör.
Det nyktra konstaterandet om alkoholens påverkan på vårt förstånd kommer från en ny amerikansk studie. I studien delades 67 personer upp i tre grupper – en nykter, en berusad och en tredje som inte visste om att de drack alkoholfritt.
Resultatet visar att alkoholen inte påverkar vår förmåga att förstå vad vi gör eller säger, enligt Daily Mail.
Försöksgruppen som var berusad visade sig vara lika medvetna om när de begick ett misstag som de övriga två, men de brydde sig inte lika mycket och kände ingen ånger
.
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19359923.ab