Muslimit Ruotsissa, kuten ei muuallakaan, ole mikään homogen ryhmä...Monet länsimaiset "Islamin ystävät" hyvin helposti laittaa myös kaikki muslimit yhteen ja samaan pussiin ja etsivät muslimeille johtajaa tai edustajaa.
Islamofobiset Islamin- ja muslimien vastustajat kuvittelee kaikkia muslimeja extreemeiksi ja kirjaimellisesti oppineiksi, muussa tapauksessa he sanoo että ne on huonoja muslimeja....Sanoi yksittäiset muslimit mitä tahansa itsestään ja uskostaan tai ei uskostaan, niin islamofobiset ei usko, ei luota siihen mitä muslimi kertoo itsestään...tuo on inhottava tapa kohdella muslimeja, aivan kuin nuo islamofobiset kuvittelee että muslimit ei tiedä mitään uskonnosta Islam ja että muslimit ei tiedä millaisia ovat ja miten uskovat...Naurettavaa itserakasta jorinaa tuollainen on islamfobisilta...Muslimeista on sekä Ruotsissa ja Suomessa ja muissakin maissa tehty stereotyyppinen näkemys, ihan samoin kuin suomalaisia sanotaan juopoiksi ja puukkojunkkareiksi...Juuri hiljattain kirjassa oli Heikki hahmo, Heikki oli alkoholisti, eräät suomalaiset siitä loukkaantui...Näkyy kuitenkin olevan aivan luvallista tehdä muslimeista stereotyyppejä jotka on samanlaisia kaikki...Olisi jo aika aukaista silmänsä muslimienkin suhteen ja nähdä Islamin ja muslimien keskuudessa olevat monet erot.

Muslimer ingen homogen "grupp"
Hur många muslimer finns det i Sverige? Inte lätt att svara på eftersom det inte finns en entydig definition av ”muslim”. Ofta utgår man från en persons födelseland. Länder som sägs ha en övervägande muslimsk befolkning kallas då för muslimska länder. Ibland utgår man från personens religion – är han eller hon praktiserande, bekännande, troende muslim? Ibland från personens traditioner, seder och bruk som kan förknippas med kulturer i muslimska länder. Kan en person som är agnostiker eller ateist vara muslim? Kan en muslim välja att sluta vara muslim?
Hur det är med dem som kallas muslimer och inte betjänas av de här organisationerna vet man mindre om. I undersökningar om vad ”muslimer” anser i olika frågor brukar forskarna utgå från om tillfrågade personer själva ser sig som muslimer. I studier i Sverige av ”muslimer” ser man varierande – positiva och negativa – förhållningssätt till islam och till traditioner och seder förknippade med muslimska länder.
Islam är inte en homogen religion. Även inom de stora huvudgrupperna sunni och shia finns många olika islaminriktningar. Det finns ingen av alla troende muslimer accepterad ”rätt” tolkning av Koranen.
Muslimer i Sverige är en heterogen samling människor. Detta gör det vanskligt när staten försöker komma till tals med ”muslimerna”.
Statsrådet Erik Ullenhag vill på DN Debatt den 13 januari 2011 motverka barriä­rer mellan grupper där han ser det ”muslimska Sverige” eller ”svenska muslimer” som en grupp. Han inbjuder ”företrädare för det muslimska Sverige” till samtal. Det är som om det muslimska Sverige existerar som något homogent (bortsett från ett mindre antal extremister) och att det finns något gemensamt som ”företrädare” kan artikulera.
Ullenhag är inget undantag. Så här förhåller sig regering, riksdag, kommuner och myndigheter. Det finns ett antal muslimska och islamiska riksorganisationer i Organisationssverige. Men att söka efter muslimska ”intressen” som skulle vara intressen för alla muslimer av olika slag i Sverige ser jag som högst betänkligt.
Försök till homogenisering av muslimer finner man i Säpoutedningen om våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Det ”finns en struktur med riksförbund och paraplyorganisationer som kan föra många svenska muslimers talan”. Ja, kanske dessa kan tala för upp mot 110 000 människor men ingalunda för 400 000.
 
http://www.unt.se/asikt/debatt/muslimer-ingen-homogen-grupp-1280627.aspx