Faktaa Malmön maahanmuuttajista vuodelta 2013.
Ulkolaistaustaisia Malmö asukkaita on 131 000, siis 42 % Malmön koko asukasluvusta 313 000.

Lähde, linkki: sivu 11 ja 12.
Totalt sett kommer Malmöbor som är födda i utlandet från 178 länder och de största grupperna kommer ifrån Irak, 10 843 personer, och forna Jugoslavien, 8 262 personer. Sedan 2009 har Malmöbor från Irak ökat med ca 1 400 personer. Malmöbor från Danmark minskar för femte året i rad med ca 1 000 personer och är nu den tredje största gruppen i Malmö. Jugoslavien hamnar på andra plats med 8 262 personer, vilket är en minskning med ca 300 personer. Polen och Bosnien-Hercegovina finns på fjärde och femte plats med 7 055 respektive 6 148 personer och de har ökat med 152 respektive 228 personer.
Totalt sett har över 131 000 Malmöbor utländsk bakgrund eller 42 % av helabefolkningen. 

http://www.malmo.se/download/18.50dab45f146afe8fc2c36b8/Bokslut+2013.pdf