Vihdoin ja viimein lakia kiristetään...Toivottavasti nuoret uskaltaa nyt sanoa ei...ja selittävät laista vanhemmilleen...Toivotaan myös että vanhemmat tottelee lakia...Kyllä kaikilla täytyy olla oikeus itse valita aviopuolisonsa.

Vi vet att runt 70 000 unga i Sverige, framförallt flickor, upplever att de inte får gifta sig med vem de vill.
Det finns även exempel på att HBT-ungdomar gifts bort med någon av det motsatta könet för att "botas".
Nu när sommaren är här ökar risken för att tvingas gå in i en relation, till exempel under en resa till föräldrarnas gamla hemland.
Ny lag träder i kraft
Den första juli träder dock en ny lag mot barnäktenskap i kraft i Sverige. Den går i korthet ut på följande:
1.  Det nya brottet äktenskapstvång införs. Det är redan i dag straffbart att med olaga tvång förmå någon att gifta sig, men med den nya lagen blir det förbjudet för till exempel föräldrar att sätta press på sina barn att följa deras önskemål.
2. Möjligheten till att få dispens att gifta sig före 18 års ålder avskaffas.
3. Höjd ribba för erkännande av äktenskap. Huvudregeln är att utländska tvångsäktenskap och barnäktenskap underkänns i Sverige om någon av parterna hade svensk anknytning vid bröllopet.
Dessutom ska så kallade fullmaktsäktenskap, giftermål där båda parterna inte är närvarande, i allmänhet underkännas.
4. Skärpta krav på trossamfund och vigselförrättare. De ska inte få arrangera ceremonier där barn gifts bort.

Räcker denna nya lag? Nej. Lagar är aldrig tillräckliga. Men den ger de rättsvårdande myndigheterna en större möjlighet att bekämpa fenomenet.
Ett betydande ansvar ligger även på socialtjänsten och skolan. Att de samarbetar, fångar upp, lyssnar på oroliga barn och lägger märke till andra varningssignaler.
För att stärka detta arbete har regeringen även tagit initiativ till ett nationellt kompetensteam som placeras vid länsstyrelsen i Östergötland.
Det är utmärkt. I Sverige år 2014 ska inte barn kunna giftas bort.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article19031130.ab