Ruotsin valtio on antanut monelle imaamille oikeuden vihkiä...imaamin on ilmoitettava veroviranomaisille avioliitosta...näin ollen se avioliitto on civilrättsligt  pätevä Ruotsissa.

Den svenska staten har gett många muslimska imamer rätten att viga par. När en imam viger ett par enligt muslimsk tradition meddelar han Skatteverket genom ett intyg. Äktenskapet registreras därmed och blir civilrättsligt giltigt i landet. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Imamer-och-vigselratten_H102C323/?text=true