Ruotsin kirkolla vaikeaa on acceptera että UG teki samat temput kuin teki moskeijoille...Raamattu tuomitsee homoseksuaalisuuden...pappit monet pitää homoseksuaalisuutta sairautena jonka voi parantaa...Ruotsin valtio hyvksyy homoseksuaalisuuden...kirkon tulisi toimia ruotsin lakien mukaan..aivan samalla tavoin kuin moskeijoita kehoitettiin toimimaan Ruotsin lakien mukaisesti.

Diskussionen om TV-programmet Uppdrag Gransknings metoder att spela in påhittade självavårdssamtal fortsätter. I går kväll torsdag fördes den i SVT:s program Debatt.
-  Att spela in själavårdande samtal var inte nödvändigt, sade Jacob Sunnliden, kommunikatör Helsingborgs pastorat.
- Det har gjort mer skada än nytta.
Nils Hanson, ansvarig utgivare för Uppdrag Granskning svarade att dold kamera bara Kan motiveras om uppgifterna inte går att få fram på annat sätt.
- Vi fick uppgifter om att präster i Svenska kyrkan anser att homosexualitet är en sjukdom som går att bota. Vi kom fram till att enda sättet att belägga det var med dold kamera, sade han.
 Jacob Sunnliden anser att metoden var helt onödig, men Nils Hanson höll inte med.
- En öppen fråga om homosexualitet är sjukdom gav vaga svar. Däremot i det slutna rummet fick vi helt andra svar, sade Nils Hanson i programmet.
Han sade också att Uppdrag Granskning kommer  att berätta om människor som farit illa när de har blivit utsatta för prästers försök att bota dem.
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/avslojar-allvarliga-missforhallanden-i-svenska-kyrkan