Ruotsissa työllistyy maahanmuuttaja noin seitsemän vuoden kuluttua...Kestää siis noin 7 vuotta ennen muin maahanmuuttaja työllistyy...Ruotsi on tässä asiassa kaikkein huonoin.

Det tar i genomsnitt sju år för en invandrare att få jobb i Sverige. Regeringens så kallade etableringsreform från 2010 har inte ändrat på det faktum att Sverige har störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. http://www.svt.se/nyheter/sverige/sjostedt-och-ullenhag-debatterar-integration

Sverige är sämst bland industriländerna när det gäller att ordna jobb till invandrare. Vi måste lyckas bättre med integrationen för att upprätthålla tillväxt och välfärd, säger experter som Agenda talat med. http://www.svt.se/nyheter/sverige/sverige-samst-pa-integration