Maailma kamppailee alapsiavioliittoja vastaan...Ruotsin FN kehoittaa hallitusta toimimaan niin että lapsiavioliitot voisi ehkäistä....Sanotaan myös Ruotsissa olevan noin 70 000 nuorta jotka ei saa valita itse partneriaan.

Svenska FN-förbundet uppmanar riksdagens justitieutskott att stoppa alla möjligheter att ingå eller erkänna barnäktenskap i Sverige. Regeringen presenterade nyligen propositionen "Stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap" (2013/14:208) som behandlas i riksdagen den 27 maj. Inför föredragningen i justitieutskottet den 29 april uppmanar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Linda Nordin utskottets ledamöter att stoppa alla möjligheter att ingå eller erkänna barnäktenskap när någon av parterna har anknytning till Sverige.
Barnäktenskap är ett globalt problem som finns också i Sverige. Här lever 70 000 unga i rädsla över att inte få välja sin partner. Svenska FN-förbundet har under två år bildat opinion för ett totalförbud mot alla former av barnäktenskap i Sverige. Förbundet driver Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap med över 10 000 medlemmar och engagerar ett nätverk av organisationer och personer.
http://globalportalen.org/nyheter/brev-till-riksdagen-om-barn-ktenskap